home
over het lectoraat
curriculumactiviteiten
thema 1
gebiedsontwikkeling & mobiliteit
- succesvolle openbare ruimte
- canon mobiliteit en ruimte
- place making
- places to be
thema 2
multimodale infrastructuur
- slow motion
- cycle friendly city planning
- lopende zaken
- kids
thema 3
imagineering
thema 4
studentonderzoek
overzicht studentonderzoeken
werkprogramma lectoraat
werkprogramma 2008-2010
werkprogramma 2011-2012

De vakgebieden Verkeerskunde en Stedenbouwkunde hebben zich altijd als afzonderlijke vakgebieden ontwikkeld. Samen staan zij aan de basis van de ruimtelijke invulling van de stedelijke openbare ruimte. Een plek waar werken, recreëren, wonen en verkeer samenkomen en waar de mens centraal staat. Met als doel de integratie tussen de twee vakgebieden te stimuleren hebben CROW en NHTV de krachten gebundeld en een nieuw lectoraat ingesteld dat inzet op het snijvlak Verkeer en Stedenbouw.

Het werkprogramma van het lectoraat wordt door CROW en NHTV om de twee jaar vastgesteld. Hierbij worden actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het snijvlak van beide werkvelden verkend. Het huidige werkprogramma richt zich op bundeling van bestaande kennis en aanvullend onderzoek naar succesfactoren voor de integratie van mobiliteit en ruimte. Inhoudelijke accenten binnen het huidige werkprogramma zijn te vinden op deze website.

Het werkprogramma wordt door de lectoraatsmedewerkers in samenwerking met studenten en research partners uit het werkveld uitgevoerd. Hierbij staat een sterke relatie en uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk centraal.